Forestillinger


Forestillinger

Kom alle sammen kom!

Sitt ned ved bålet så skal jeg fortelle…

om lyd og musikk i gamle tider.

Fantes musikk for lenge, lenge siden?

Hva slags musikk?

Hvem spilte?

Hvilke instrumenter hadde de,

og hvordan brukte de dem?


 

Dere skal få høre om både hvem, hva og hvordan.

Jeg skal vise og fortelle om ritualer og fest, krigere og konger, fintfolk og fattigfolk, bønder, budeier og barn.

Du skal få se gammeltidens telefoner og andre redskaper, musikk-instrumenter for fattig og rik, og selvsagt barnas egne instrumenter!

Men ikke bare det, dere skal også få være med på gjettekonkurranser, dans og mer gøy!

Så kom nå… sitt ned ved bålet, så skal jeg fortelle… 

Bukkehorntelefon


   

   

Dette er en stund for barna. De bryr seg ikke om tørre begreper og diskusjoner som kan være kjempespennede for voksne. Alt om «intensjonell lyd vs. musikk», «lydredskap vs. musikkinstrument», «musica vs. amusica» og liknende kan vi gjerne ta over en kaffe senere.


Men nå – la oss for en liten stund bare undre oss over hva folk i gamle tider hadde av musikk og hva de kan ha brukt den til, og fortelle på en måte så barna kan forstå hva vi prater om!

La oss ta et stykke av vår historie som vanligvis er bortgjemt i pertentlige akademiske bøker på støvete kontorer og biblioteker, og gjøre den levende og spennende!

La barna våre få oppleve at dette er gøy!


Disse forestillingene er i hovedsak beregnet for barn i alderen fem til ti år, men mange av de mindre barna får også godt utbytte av det. Når det gjelder oppover i alder… Vel… Jeg ser stadig både ungdom, voksne og eldre humre høylytt rundt bålplassen.


For priser og pakkeløsninger se HER