Komponering

 

Komponering

Jeg har tidligere komponert musikk for både teater, film, rollespill, kunstutstillinger, dataspill og andre medier. Ikke alle disse har vært relatert til vikingtid i tematikk og/eller lyd, men noen av dem er det og de vil jeg presentere her.

 

Når jeg jobber med slike oppdrag er det ofte flere ting enn autensitet som må tas i betraktningt. Lydene og musikken skal ikke bare gi et bilde av vikingtiden, men også skape stemninger og underbygge handling.

 

Målet i slike oppdrag er alltid å finne en god middelvei mellom den dramaturgiske underbyggingen og autensitetens verden, slik at resultatet blir best mulig i begge retninger.

Jeg forsøker i størst mulig grad å benytte meg av autentiske instrumenter, men måten jeg bruker dem på kan til tider fjerne seg litt fra det vi antar å vite om hvordan vikingene brukte sine instrumenter.

 

Her kan du se noen prosjekter jeg har gjort/ jobber med. Klikk på tittelen for mer informasjon.

 

Sverdet - Spel, Sarpsborg 2009-2011.

Sagaspelet - Spel, Lofoten 2017 - ?

Skywind - Dataspill, 2016-?

Copyright © All Rights Reserved